Czestotliwości "Solfieggio"

   W starożytności dźwięki te były znane jako święte, doskonałe wibracje prowadzące do Jedności z Bogiem. Częstotliwości te zawierają sekrety pitagorejskiej matematyki i stanowią pogrzebaną przez 3000 lat oryginalną skalę muzyczną. Starożytne solfeggio, którego brzmienia mają stymulujący wpływ na naszą świadomość i DNA, na przestrzeni historii zostały zatajone i zniekształcone.

   Odpowiedzialne są między innymi za regenerację i transformację DNA. Jest to tzw. 9-tonowa skala czyli zestaw dźwięków, które wibrują dokładnie na częstotliwościach niezbędnych do transformacji. Te potężne częstotliwości zostały odkryte przez dr Joseph Puleo i opisane w książce dr Leonard Horowitz "Healing Codes for the Biological Apocalypse".

   Poszczególne częstotliwości solfeżowe mają wpływ na określone sfery ograniczeń działając na energię naszych emocji uzdrawiająco i uwalniająco.

Skala częstotliwosci "Solfieggio"

174 Hz uwalnianie od podświadomych lęków i traum

285 Hz – przyspieszenie świadomej ewolucji

396 Hz – uwalnianie od poczucia winy i strachu

417 Hz – odwracanie biegu wydarzeń, ułatwienie przemiany

528 Hz – transformacja i cuda (naprawa DNA)

639 Hz – połączenie, relacje międzyludzkie

741 Hz – budzenie intuicji, wewnętrznego „ja”

852 Hz – powrót do duchowości

936 Hz lub 963 Hz – aktywator szyszynki (jasnowidzenie), transcendencja

1122 Hz – wyciszanie

174 Hz – uwalnianie od podświadomych lęków i traum
285 Hz – przyspieszenie świadomej ewolucji
396 Hz. UT – uwalnianie od poczucia winy i strachu
417 Hz. RE – odwracanie biegu wydarzeń, ułatwienie przemiany
432 Hz. – wibracja złotego podziału PHI, jednoczy właściwości światła, czasu, przestrzeni, materii , grawitacji i magnetyzmu z biologią, kodem DNA i świadomością
528 Hz. MI – transformacja i cuda (naprawa DNA)
639 Hz. FA – połączenie, relacje międzyludzkie
741 Hz. SOL – budzenie intuicji wewnętrznego "ja"
852 Hz. LA – powrót do duchowości
936 Hz lub 963 Hz – aktywator szyszynki (jasnowidzenie)

Sekret czestotliwości "Solfeggio"

Jan Taratajcio Tajemnica 432 Hz część 1

Jan Taratajcio Tajemnica 432 Hz część 2